Vacature

Project Controller te Rotterdam

Sector:
Overheid

Vakgebied:
Finance & Control

Dienstverband:
Detachering / Interim, Freelance, Tijdelijk

Locatie:
Rotterdam

Periode:
10-06-2019 - 31-12-2019

Uren:
36 uur

Deel vacature

linkedin twitter mail facebook-square

Voor onze opdrachtgever in Zuid-Holland zijn we op zoek naar een Project Controller.  

Over de opdrachtgever

De Dienst Facility Management (FM) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en voert taken uit op het gebied van facilitaire diensten, beheer en onderhoud van gebouwen, afhandeling van schades aan gebouwen en voertuigen, verstrekken van politie-uitrusting zoals kleding, en het beheer van voer- en vaartuigen.

De afdeling Informatie, Analyse en Rapportage (IAR) vormt de frontoffice van de dienst voor de eenheden en de
medewerkers, en richt zich op de uitvoering van de beleid- en controlfunctie van de dienst FM. De afdeling bestaat uit drie teams.

Team Analyse en Rapportage (AR) is het team dat het MT van de Dienst Facility Management inzage biedt in haar handelen door middel van rapportages, sturingsinformatie, analyses en advies. Als een soort bedrijfsbureau is Analyse en Rapportage de spin in het web waar de sturingsinformatie samen wordt gevoegd. Naast deze businesscontrol taken voert AR ook projectcontrol taken uit ter ondersteuning van de projecten. Dit betreft hoofdzakelijk huisvestingprojecten. Daarnaast participeert AR in het tot stand komen van Dienst-FM beleid en toetst AR dat beleid op uitvoerbaarheid en integraliteit. Daarnaast is ook de beleidsondersteuning (kwaliteitszorg, processen, secretaris) belegd binnen AR.

De vastgoedportefeuille van de Nationale Politie omvat ca. 900 huur- en eigendomspanden. De sector huisvesting heeft als taak te sturen op efficiënt en effectief ruimtegebruik, waarbij in 2025 een reductie van 30% in m2 gerealiseerd moet zijn. Deze ambitie is vastgelegd in het Strategisch Huisvestingsplan. Om dit te realiseren worden op basis van een uitvoeringsprogramma (conform Prince2 methodiek), businesscases opgesteld en projecten gerealiseerd.

De financiële en bedrijfseconomische effecten van uit te voeren en uitgevoerde projecten en overige maatregelen dienen te worden geanalyseerd en beoordeeld, op basis waarvan gemonitord kan worden in hoeverre de geplande taakstelling gerealiseerd wordt binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Het team AR maakt veelal gebruik van informatie die elders verzameld en aangemaakt wordt. Belangrijke partners in deze zijn de dienst Financiën binnen het PDC en de teams bedrijfsadministratie binnen de PDC FM.

Jouw functie

 • Mede vorm en inhoud geven aan de financiële gegevens voor de vooronderzoeken en businesscase huisvesting;
 • Begeleiden van opstartende projecten o.b.v. de goedgekeurde businesscase;
 • Afstemming en aansluiting maken en behouden met alle verschillende bronsystemen zoals Smartstream en Planon. Niet alle bronsystemen zijn al optimaal ingericht en zijn groeimodellen;
 • Bewaken van de kwaliteit, uniformiteit en integraliteit van de projectrapportages;
 • Opstellen geconsolideerde projectrapportage;
 • Toetsen of de rapportage correct door de projectleiders worden gebruikt, het signaleren van- en rapporteren over afwijkingen (kwaliteitsbewaking);
 • Analyseren van- en rapporteren over afwijkingen die in het traject kunnen ontstaan tussen de financiële paragrafen van de businesscase, het PID, de projectrealisatie en oplevering;
 • Het rapporteren van de meerjarige exploitatieconsequenties van de in uitvoering zijnde en uitgevoerde huisvesting projecten.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Bedrijfseconomie (of vergelijkbaar);
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectcontroller, bij voorkeur met bouwprojecten;
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van businesscases en PID’s, waarbij er niet alleen naar budget, maar ook naar risico’s, kwaliteit, en toepasbaarheid binnen de organisatie is gekeken, vooral naar de toekomst;
 • Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, met het kwantificeren en financieel maken van risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen, op projecten.

Direct solliciteren

Meer informatie

Geïnteresseerd? Verstuur ons zo snel als mogelijk jouw cv voorzien van korte motivatie en uurtarief! Gebruik de button ‘Direct Solliciteren’ ! Of neem contact op met Zhi-Ming Ly +316 150 44 656 of stuur een mail met je CV naar m.ly@bakertilly.nl. Aanmelden is mogelijk tot 03-04-2019.